විරු සමර

 ඡායාරූපය:

විරු සමර

ජනාධිපති කාර්යාල පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කළ ජාතික වීරයන්ගේ පිළිරූ අතරට එක්වූ මධ්‍ය විද්‍යාල සංකල්පයේ සහ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ නිර්මාතෘ සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර ශ්‍රීමතාණන්ගේ පිළිරුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් පෙරේදා (10) පෙරවරුවේ විවෘත කෙරිණි.

මාතෘකා