තායි අගමැති අද ශ්‍රී ලංකාවට

 ඡායාරූපය:

තායි අගමැති අද ශ්‍රී ලංකාවට

තායිලන්ත අගමැති ජනරාල් ප්‍රයුත් චන්-ඔ-චා මහතා දෙදින නිල සංචාරයකට අද (12) ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තය අතර අනාගතයේ එළැඹීමට අපේක්ෂිත නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම පිළිබඳ සාකච්ඡා ඇරඹීම සහ දෙරටට වැදගත් ගිවිසුම් කිහිපයකට අත්සන් තැබීම මේ සංචාරයේ අරමුණයි.

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන තායිලන්ත අගමැතිවරයා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පිළිගනු ලැබීමට නියමිතය.

තායිලන්ත අගමැතිවරයාගේ සංචාරය තුළදී වරදකරුවන් හුවමාරු කරගැනීම සහ දඬුවම් පැමිණවීමේදී සහයෝගීව ක්‍රියාකිරීම, උපායමාර්ගික ආර්ථික හවුල්කාරීත්වය, ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනවල එකතු කළ අගය සම්බන්ධ තාක්ෂණික සහයෝගීතාව සහ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථික දර්ශනය ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිත කිරීම මත පදනම් වූ තිරසර ප්‍රජා සංවර්ධන ආකෘතිය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන යනාදී ගිවිසුම්වලට අත්සන් තැබීමට නියමිතය.

[මංජුල සමරසේකර]

මාතෘකා