මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේ 120 කට ඡන්ද වරම

 ඡායාරූපය:

මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේ 120 කට ඡන්ද වරම

ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේ ප්‍රතිකාර ලබා සුවය ලැබූ 120 දෙනකුට මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ඡන්දය දීමට අවස්ථාව ලැබී ඇතැයි එහි අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය කපිල වික්‍රමනායක කියයි.

එම විද්‍යායතනයේ අංගොඩ පරිශ්‍රයේ නේවාසිකව සිටින 20 දෙනකු සහ එම රෝහලටම අයත්වන මුල්ලේරියාව ප්‍රදේශයේ පිහිටි අතරමැදි නිවස්නයේ සිටින 100 දෙනකු මෙසේ ඡන්ද වරම ලබා තිබේ. ඉන් 100 දෙනෙක්ම කාන්තාවෝ වෙති. අධ්‍යක්ෂවරයා අවධාරණය කළේ මෙම පිරිසෙන් 80 දෙනකු සමග ඔවුන්ගේ ඥාතීන් සබඳතා පවත්වන නමුත් බොහෝ දෙනා සුවය ලැබීමෙන් පසුව වුවද ඥාතීන් ඔවුන්ව බාර ගැනීමට ඉදිරිපත් නොවීම ගැටලුවක්ව තිබෙන බවය. මේ වන විට ජාතික මානසික විද්‍යායතනයේ 600දෙනක් පමණ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබති.