'රැස' පුවත කියවූ අකිලගෙන් පොත්මල්ල ගැන තීරණයක්

 ඡායාරූපය:

'රැස' පුවත කියවූ අකිලගෙන් පොත්මල්ල ගැන තීරණයක්

පාසැල් ළමුන්ගේ පොත් මල්ලේ අධික බර  ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වයට නරක අයුරින් බලපා තිබීම සැලකිල්ලට ගනිමින් ඊට සුදුසු පියවර ගැනීමට තමා තීන්දු කර ඇතැයි අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් රැස පුවත්පතට ඊයේ(23) පැවසීය.

පොත් බර නිසා දරුවන් පිට කුදු වීමේ ආබාධයට ලක්වීම පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් අනතුරු අඟවා තිබිණි.

රැස පුවත්පත මේ සම්බන්ධයෙන් අනාවරණයක්ද කළේ ය.

පෙළ පොත් බර හෑල්ලු කිරීම සඳහා ගතහැකි පියවර සම්බන්ධයෙන්  තමා අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගෙන් වාර්තාවක් ඉල්ලා ඇතැයිද එය ලද  වහාම සුදුසු පියවර ගන්නා බවද ඇමතිවරයා කීය.

ෆින්ලන්තය වැනි විධිමත් අධ්‍යාපනයක් ඇති රටවලින් ආදර්ශ ලබාගත හැකි බව ඔහුගේ අදහසයි.

පාසැල් දරුවන්ට ටැබ් පරිගනක ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියේදී ව්‍යාප්ත කිරීම ගැටළුව විසඳීමේ පහසු මගක් වන බව ඇමතිවරයාගේ අදහසයි.

[තිඹිරියාගම බණ්ඩාර]