සැකකරුවන්ගේ රිමාන්ඩ් කාලය දික්වෙයි

 ඡායාරූපය:

සැකකරුවන්ගේ රිමාන්ඩ් කාලය දික්වෙයි

සැකකරුවකු හෝ චූදිතයකු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සති දෙකෙන් දෙකට සිදු කළ යුතු වුවද, එය දීර්ඝ කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීමෙන් පසු පොලීසිය මගින් අදාළ සැකකරුව පැය 24 ක් තුළ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඉන්පසු දින 14 න් 14 ට ඔහු හෝ ඇය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩුවිධාන සංග්‍රහයේ සඳහන් වේ. මෙරට අධිකරණ පද්ධතිය තුළ පවතින ප්‍රමාදයන් සහ රැඳවූවන් අධිකරණය වෙත රැගෙනයාමේදී සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීම්, සැකකරුවන්ට එරෙහි ජීවිත තර්ජන සහ ඔවුන් අත්අඩංගුවෙන් පැනයාමට ඇති අවස්ථා සැලකිල්ලට ගෙන, සැකකරුවන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු අවස්ථා සීමා කළ යුතු බව මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

අධිකරණ ඇමැතිනී තලතා අතුකෝරාල විසින් මේ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එය ඒකමතිකව සම්මත වී තිබේ. ඒ අනුව 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය ඉදිරියේදී සංශෝධනය කෙරෙනු ඇති බව අධිකරණ අමාත්‍යංශය පවසයි.