එක්නැලිගොඩ නඩුවට හමුදා තොරතුරු ඊයේත් නෑ - විනිසුරුගෙන් අවවාද

 ඡායාරූපය:

එක්නැලිගොඩ නඩුවට හමුදා තොරතුරු ඊයේත් නෑ - විනිසුරුගෙන් අවවාද

මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදන් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධ නඩුවට අදාළ ලිපිගොනු ප්‍රමාද කිරීම අනුමත කළ නොහැකි බවත්, ඊට හේතු දක්වන ලෙසත් හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඊයේ (16) පවසා තිබේ.

ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදන් කිරීමේ සිද්ධියට අදාළ නඩුව ඊයේ විභාගයට ගත් අවස්ථාවේ යුද හමුදාව මේ සිද්ධියට අදාළ ලිපිගොනු අධිකරණයට භාරදීම තවදුරටත් ප්‍රමාද කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් මහසේත්‍රාත්වරයා එසේ පවසා ඇත.

එක්නැලිගොඩ මහතා අතුරුදන් වූ දින කිහිපයේදී අදාළ කඳවුරුවලට ඇතුළුවීම සහ පිටවීම සම්බන්ධ තොරතුරු මෙසේ අධිකරණයට ලබාදෙන ලෙස නියෝග කර තිබිණි. මෙහිදී හමුදාව පාර්ශ්වයෙන් පවසා තිබුණේ අදාළ තොරතුරු ලබාදීමට තවත් සති තුනක කාලයක් අවශ්‍ය බවයි.