සුරේශ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන්ට දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් වෙට්ටුවක්

 ඡායාරූපය:

සුරේශ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන්ට දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් වෙට්ටුවක්

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ සාමාජිකයකුව සිට ඉන් ඉවත් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුරේශ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් එළඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට යොදා ගෙන ඇති පක්ෂය සම්බන්ධයෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් මැතිවරණ කොමිශන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබේ.  

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නමට සමාන දෙමළ ජාතික විමුක්ති සන්ධානය යන පක්ෂයේ නමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුරේශ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් පළාත් පාලන මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට ඉදිරිපත් වී සිටින බවත් එයට එරෙහිව ගත හැකි සියලු පියවර ගන්නා ලෙසත් එම පැමිණිල්ලෙන් පවසා ඇත.  

එසේ වුවද අදාළ පැමිණිල්ල සමබන්ධයෙන් මන්ත්‍රී සුරේශ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන්ට කිසිදු ආකාරයක දැනුම්දීමක් මැතිවරණ කොමිසම විසින් මෙතෙක් සිදු කරනු ලැබ නොමැත.

මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුරේශ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් පැවසුවේ දෙමළ ජාතික සන්ධානය තමන් මැතිවරණයට තරඟ කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කරන්නේ නම් තමන් එයට මුහුණ දීමට සූදානම් බවය.

[මහේශ්වරන් ප්‍රසාද්]