ටැබ් ලබාදීම හා විදුහල්පති පුහුණුව අත්හිටුවයි

 ඡායාරූපය:

ටැබ් ලබාදීම හා විදුහල්පති පුහුණුව අත්හිටුවයි

පාසල් සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතිය ජනාධිපතිවරයා විසින් අත්හිටුවා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 'රැස'ට පැවසීය. ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ එම අවශ්‍යතාවට වඩා මුදල් වැය කිරීමට වෙනත් අවශ්‍යතා රාශියක් පාසැල්වල ඇති නිසා බවයි. 2017 අයවැය යෝජනාවක් වූ මීට රුපියල් බිලියන 05ක් වෙන් කර තිබිණි. ව්‍යාපෘතියේ පළමු පියවර ලෙස උසස්පෙළ සිසුන් එක් ලක්ෂ පනස්දහසකට හා ගුරුවරු තිස් හය දහසකට ටැබ් ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයක්ද පත් කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මීට පෙර වාර්තා කළේය.

එමෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් පවත්වනු ලැබූ විදුහල්පති නායකත්ව පුහුණුව තාවකාලිකව නවතා ඇති බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් අප කළ විමසීමකට පිළිතුරු දෙමින් පැවසීය. නායකත්ව පුහුණුව අතරතුරදී මියගිය විදුහල්පතිවරියගේ මරණයේ විමර්ශන කටයුතු අවසන්වන තුරු එම තීරණය ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඇමැතිවරයා පැවසීය.

මාතෘකා