සංහිඳියාව අඩපණ කරන්න දෙන්න එපා - දෙමළ ජාතික සන්ධානය

 ඡායාරූපය:

සංහිඳියාව අඩපණ කරන්න දෙන්න එපා - දෙමළ ජාතික සන්ධානය

උතුරු පළාතේදී දෙමළ ජාතික සන්ධානයට සාපේක්ෂව වැඩි බලයක් ලැබී ඇති බවත්, දෙමළ ජනතාව නියෝජනය කරන සියලු පක්ෂ එක්කර ගනිමින් උතුරේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට කටයුතු කරන බවත් එම සන්ධානය පවසයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්.කේ. ශිවාජිලිංගම් මහතා පැවසුවේ කිනම් තත්ත්වයක් යටතේ හෝ ගොඩනගමින් තිබෙන සංහිඳියාව අඩපණ කිරීමට ජාතිවාදී බලවේගවලට ඉඩ නොදිය යුතු බවයි.