බැඳුම්කර විවාදය අද සහ 21-22 | ඇස පාදන රැස


බැඳුම්කර විවාදය අද සහ 21-22

 ඡායාරූපය:

බැඳුම්කර විවාදය අද සහ 21-22

ආන්දෝලනාත්මක බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය අද (06) පෙරවරු 10.30 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඉන්පසු ලබන 21 සහ 22 යන දෙදින අදාළ වාර්තාව විවාද කිරීමට විශේෂයෙන් වෙන්කිරීමටද තීරණය කර ඇත. ඊයේ (05) පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මේ තීරණ ගෙන ඇති අතර, එම දිනවලදී වෙනත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු නොකිරීමටද පක්ෂ නායකයන් එකඟතාවකට පැමිණ ඇත.