උතුරේ විගමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව

 ඡායාරූපය:

උතුරේ විගමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් උතුරු පළාත් විගමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ දරුවන් 67 දෙනෙකු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කර තිබේ. අද (06) පෙරවරුවේ යාපනය ඥානම් ශාලාවේදී අදාල ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය සිදු කර තිබේ.

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගැනීම සඳහා යාපනය, මුලතිව්, කිලිනොච්ච සහ මන්නාරම් යන දිස්ත්‍රික්වල පදිංචි දරුවන් 67 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා තිබෙන අතර මෙම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය සඳහා මෙවර වැය කර ඇති මුදල රුපියල් දහසය ලක්ෂ 35,0000කි.

මාතෘකා