අධිවේගී මාර්ග භාවිත කිරීමේදී විමසිලිමත් වන්නැයි රියැදුරන්ට උපදෙස්

 ඡායාරූපය:

අධිවේගී මාර්ග භාවිත කිරීමේදී විමසිලිමත් වන්නැයි රියැදුරන්ට උපදෙස්

පවතින වර්ෂාවත් සමඟ අධිවේගී මාර්ග භාවිත කිරීමේදී විමසිලිමත් වන ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රියදුරන්ට දැනුම් දෙයි.

ඒ අනුව රිය ධාවනයේදී ඉදිරිපස ලාම්පුව දල්වා ගෙන යෑම සහ බඳ පටි පැළඳීම අනිවාර්ය බවත් වර්ෂාව පවතින වේලාවන්වලදී අධික වේගයෙන් රිය පැදවීමෙන් වළකින ලෙසත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි. අධිවේගී මාර්ගයේ සාමාන්‍ය දිනක ධාවනය වන වාහන සංඛ්‍යාව 50,000ක් පමණ වන අතර උත්සව සමය ආරම්භ වීමත් සමඟ අධිවේගී මාර්ග භාවිත කරන වාහන සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් තිබේ. මේ දිනවල එම සංඛ්‍යාව 65,000 ත් 75,000 ත් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු හා කළමනාකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ එස්. ඕපනායක මහතා සඳහන් කරයි.

 

මාතෘකා