අතුරු තහනමට එරෙහිව මහින්ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

 ඡායාරූපය:

අතුරු තහනමට එරෙහිව මහින්ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය සහ කැබිනට් මණ්ඩලය අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය ලබාදුන් අතුරු තහනම් නියෝගයට එකඟ නොවන බවත් එයට එරෙහිව අද (4) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අභියාචනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බවත්

ඊයේ (3) මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අර්ථ නිරූපණය කිරීමේ හා ඊට අදාළ අවසානාත්මක තීන්දු තීරණ ගැනීමේ පරම අයිතිය ව්‍යවස්ථානුකූලව පැවරී ඇත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බවත්, මෙම තීරණාත්මක මොහොතේ මහමැතිවරණයක් හරහා මහජනතාවගේ මතය දිනා ගැනීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙලට කැපවීම අවශ්‍ය බවත් එම නිවේදනය ඔස්සේ ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා