රජයේ සේවක වැටුප් කොමිසමේ නිර්දේශ දෙන්න : ජනපති දින 34ක් කල් දෙයි

 ඡායාරූපය:

රජයේ සේවක වැටුප් කොමිසමේ නිර්දේශ දෙන්න : ජනපති දින 34ක් කල් දෙයි

රාජ්‍ය සේවයේ පවතින වැටුප් විෂමතා නිවැරදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත් කරන ලද වැටුප් සමාලෝචන විශේෂ කොමිසම ඊයේ (27) ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ අතර එහිදී කොමිසම අවසන් එකඟතා කීපයකට එළැඹ තිබේ.

2018 ඔක්තෝබර් 30 වැනිදාට පෙර වැටුප් කොමිසමේ මෙම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සේවයට යෝජිත වැටුප් පරිමාණය ලබාදීමේදී ඇති වන බලපෑම් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා සහ එහිදී මතු වන ගැටලු විසඳීමට ක්‍රමවේද යෝජනා කිරීම, රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සම්බන්ධයෙන් දැනට ක්‍රියාත්මක වන වැටුප් චක්‍රලේඛ විධිවිධාන කෙරෙහිද මෙහිදි අවධානය යොමු කරන ලදි.

එමෙන්ම මෑතක දී වැටුප් හා දීමනා වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන ලද දුම්රිය සේවය, සෞඛ්‍ය, උසස් අධ්‍යාපන හා අධ්‍යාපන, තැපැල් සේවය යන ක්ෂේත්‍ර සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක වන වැටුප් චක්‍රලේඛ මගින් වැටුප් විෂමතාවයක් සිදු වී ඇත්නම් එය අවම කිරීම සඳහා විසඳුම් යෝජනා කිරීම, දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට අදාළ වැටුප් ගැටලු මෙන්ම දැනට ක්‍රියාත්මක වැටුප් වැඩිකිරීම හේතුවෙන් පැන නැ‍ඟී ඇතැයි හඳුනාගෙන ඇති වැටුප් විෂමතාවයන් අවම කිරීමට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම අදාළ කමිටුවේ දී අවසන් එකඟතාවලට එළඹ ඇත.

සමාන වගකීම් දරන්නා වූ හෝ සමාන සුදුසුකම් සහිත වන්නා වූ හෝ වෘත්තිකයින් විසින් රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයන්හි දී ලබාගන්නා වූ වැටුප් හා වේතනයන් සහ දීමනා අතර ඇති විෂමතා අවම කිරීම පිණිස මගපෙන්වන වැටුප් හා වේතන ව්‍යුහයක් පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම මෙම විශේෂ වැටුප් කොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කරනු ලැබ ඇත.

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් විෂමතා නිවැරදි කිරීම පිළිබඳ කාරණය ඉතා දිගුකාලීන ගැටලුවක් බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපතිවරයා, විධිමත් ක්‍රමවේදයක් හරහා එම ගැටලුව විසඳීමට සුදුසු නිර්දේශයන් නව කොමිසම මගින් ඉදිරියේ දී ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලබන බවටද විශ්වාසය පළ කළේය.

[නිර්මාණී බණ්ඩාරනායක]