සියලු ජාතීන් වෙනුවෙන් වූ ව්‍යවස්ථාවකට මහියංගන ජනතාවගේ කැමැත්ත

සියලු ජාතීන් වෙනුවෙන් වූ ව්‍යවස්ථාවකට මහියංගන ජනතාවගේ කැමැත්ත

එකම ශ්‍රී ලාංකික ජාතියක් ලෙස නැගී සිටීමට අපේක්ෂාවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන "අහන්න" වැඩසටහන ඊයේ (23) මහියංගනය - සොරබොර ශ්‍රී අශෝකාරාම විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්විණි.

 

ඉහළ ජන සහභාගීත්වයක් සහිතව පැවති මෙම වැඩසටහනට එක්වූ ජනතාව විවිධ අදහස් දැක්වූ අතර ඊට සහභාගී වූ පාරම්පරික ගොවි මහතෙකු වූ ඩබ්. එම්. දිසානායක මහතා 'රැස' සමඟ අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගෙන ඊමට තමන් ඉහළින්  ම මනාපය පළකරන බවයි.

මාතෘකා