අපරාධ වැළැක්වීමට තවත් පනතක් සම්මත වේ

 ඡායාරූපය:

අපරාධ වැළැක්වීමට තවත් පනතක් සම්මත වේ

සාපරාධී කාරණාවලදී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව දැක්වීමේ සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පත ඊයේ (9) පාර්ලිමේන්තුවේදී සංශෝධන සහිතව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

ඒ අනුව පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 95ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබී ඇත්තේ ඡන්ද 31ක් පමණි. මෙම පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය පසුගිය අගෝස්තු 07 වැනිදා පැවැත්වූ අතර එදින එය සම්මත නොවිණි. ඒ අනුව කෙටුම්පත සම්මත කිරීම ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කෙරිණි.

[දසුන් රාජපක්ෂ]

මාතෘකා