වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය කොල්වින් ඉල්ලා අස්වේ

 ඡායාරූපය:

වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය කොල්වින් ඉල්ලා අස්වේ

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති ධුරය හෙබවූ මහාචාර්ය කොල්වින් ගුණරත්න මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවෙන් ‘රැස’ කළ විමසීමකදී එහි ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ පසුගිය ජූලි 30 වැනිදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා හමු වී දීර්ඝ විස්තරයක් සහිත ලිපියක් බාර දීමෙන් අනතුරුව සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස් වූ බවයි.

එම ලිපිය මඟින් ඔහු ඉල්ලා අස්වීමට අදාළ හේතුද සවිස්තරව සඳහන් කර තිබූ බව එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා