අයිඕසී ගණන් ඉස්සීමෙන් තෙල් සංස්ථාවට රු. මිලියන 266ක පාඩුවක්

 ඡායාරූපය:

අයිඕසී ගණන් ඉස්සීමෙන් තෙල් සංස්ථාවට රු. මිලියන 266ක පාඩුවක්

ඉන්දියානු තෙල් සමාගම හෙවත් අයිඕසීය විසින් පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල වැඩි කිරීම හේතුවෙන් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව දෛනිකව රුපියල් මිලියන 38ක් පාඩු ලබා ඇති බව සංස්ථාවේ සභාපති ධම්මික රණතුංග මහතා පවසයි.  

ඒ අනුව ගත වූ සතියක කාලයේදී ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව ලබා ඇති අතිරේක පාඩුව ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 266ක් ඉක්මවා තිබේ.  

මේ වන විට පිරවුම්හල් පෙට්‍රල්, ඩීසල් හා භූමිතෙල් අලෙවි කරන්නේ පාඩු ලබමින් බවත්, අයිඕසී සමාගම පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල ඉහළ දැමීමෙන් අනතුරුව සිය පිරවුම්හල් වෙත පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන් ගණන වැඩි වීම නිසා මේ පාඩුව සිදු වූ බවත් හෙතෙම පැවසීය.

ඉකුත් මාර්තු 24 වැනිදා අයිඕසීය විසින් පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල ඉහළ දැමූ අතර මේ වන විට ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 126කටද, ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 100කටද අලෙවි කරයි. ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 117කට හා ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 95කට අලෙවි කරයි.