අනුග්‍රහය

 ඡායාරූපය:

අනුග්‍රහය

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශයේ සිසුන් පිරිසක් විසින් ජර්මනියේ පැවැත්වෙන ‘ෆෝමියුලා ස්ටුඩන්ට් 2019’ මෝටර් රථ තරගාවලියට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කෙරෙන රේසින් මෝටර් රථයේ ඉදිරි නිර්මාණ කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 06 ක මුදල් පරිත්‍යාගයක් ඊයේ (27) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පිරිනැමීණි.

මාතෘකා