නිමාවේ සන්නස

 ඡායාරූපය:

නිමාවේ සන්නස

ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ රන්දෝළි පෙරහැර අවසන් වී ඒ බව නිල වශයෙන් ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ දියවඩන නිලමේ නිලංග දෑල බණ්ඩාර මහතා විසින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත සන්නස් පත්‍රයක් මඟින් දැන්වීම.

මාතෘකා