ඡන්ද රැස්වීම වතුරේ

 ඡායාරූපය:

ඡන්ද රැස්වීම වතුරේ

දියමත පැවති මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැස්වීමක් පිලිබදව කල්පිටියෙන් වාර්තා වෙයි. කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව සදහා
කෙසෙල් ඇවරිය ලකුණින් තරග කරන එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ කණ්ඩායම් නායක පුජ්‍ය බැදිවැව දියසේන
හිමියන් ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් පිරිසක් මේ රැස්වීම සංවිධානය කර තිබිණි . මේ අවස්ථාවට ධීවරයන් ,ගොවියන්
මෙන්ම කම්කරුවන්ද එක්ව තිබීම විශේෂයි .
මේ දියමත පවතී රැස්වීම කල්පිටිය කලපුවේදී පැවති අතර, ජනතාව මේ සදහා සහභාගී වුයේ බෝට්ටු මගිනි .

ප්‍රසාද් පුර්ණමාල් ජයමාන්න

මාතෘකා