පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයා ඇමෙරිකානු පුරවැසියෙක්

 ඡායාරූපය:

පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයා ඇමෙරිකානු පුරවැසියෙක්

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හැර රාජපක්ෂ පවුලම ඇමෙරිකානු පුරවැසියන් බව රාජ්‍ය ව්‍යවසාය මහනුවර සංවර්ධන හා උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා අම්පිටියේදී පැවසීය.

පොහොට්ටුවේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තවමත් ඇමෙරිකානු පුරවැසියකු බවත් රනිල්, සජිත් ඇතුළු එ.ජා.ප. නායකයන් එලෙස වෙනත් රටක පුරවැසියන් නොවන බවත් ඔවුන් රට අතහැර නොගිය බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මොවුන් ඇමෙරිකාවෙන් වෛද්‍ය පහසුකම් ,රක්ෂණ පමණක් නොව, වැටුප් පවා ලබා ගෙන ඇති බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මාතෘකා