මහනුවර සිද්ධිය රට සහ ආණ්ඩුව අස්ථාවර කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක්

 ඡායාරූපය:

මහනුවර සිද්ධිය රට සහ ආණ්ඩුව අස්ථාවර කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක්

සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් සහ පුද්ගලයන් කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස රට සහ ආණ්ඩුව අස්ථාවර කිරීමේ අරමුණ ඇතිව තෙල්දෙනිය සහ දිගන ප්‍රදේශවලදී කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා සිදුකොට ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නායක, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන ඇමැති රාවුෆ් හකීම් මහතා ඊයේ (6) පාර්ලිමේන්තුවේදී කීය.
ඇමැතිවරයා එසේ කියා සිටියේ ස්ථාවර නියෝග 23 (2) යටතේ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමිනි. මෙම සිද්ධි දාමයේ ආසන්නම සිද්ධිය වශයෙන් දිගන සහ තෙල්දෙනිය සිද්ධි පෙන්වා දෙමින් හෙතෙම වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ජාතීන් අතර සංහිඳියාව සහ ජනවාර්ගික සමඟිය ඇති කිරීමට ආණ්ඩුව වගකීමෙන් කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී ජාත්‍යන්තරය ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ඇතිකරගෙන තිබෙන යහපත් මතය විනාශ කර රට අස්ථාවර කිරීමට මේ කටයුතු සිදු කරන බවයි.

මාතෘකා