අහිමි වූ නිවහනේ හිමිකම ලබාදීමෙන් නිවසක ජීවත්වීමේ අපේක්ෂාවන් ඉටුකළ උතුරුකරයේ “සැමට සෙවණ” නිවාස වැඩපිළිවෙළ

 ඡායාරූපය:

අහිමි වූ නිවහනේ හිමිකම ලබාදීමෙන් නිවසක ජීවත්වීමේ අපේක්ෂාවන් ඉටුකළ උතුරුකරයේ “සැමට සෙවණ” නිවාස වැඩපිළිවෙළ

සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළ යටතේ ආදර්ශ ගම්මාන උදාව 2015 වර්ෂයෙන් ආරම්භ විය. ජනතාවගේ සහභාගිත්වයෙන් ඔවුන්ගේ නිවාස අවශ්‍යතාව නිවැරදිව ඉටු කරලීමේ අපේක්ෂාවෙන් ක්‍රියාත්මක මෙම නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා අවශ්‍ය වූ මූල්‍ය සහාය හා තාක්ෂණ දායකත්වය රජයෙන් ලබාදුන් අතර එම දායකත්වය පදනම් කරගෙන සිය නිවාස නිර්මාණය කරලීම සිදු කරයි. නිවාස මුල්කොටගත් මෙම සංවර්ධන කාර්ය තුළින් ඉදිවූ ආදර්ශ ගම්මානය සෙසු යටිතල පහසුකම් සමඟින් අවශ්‍ය මූලික පොදු පහසුකම් දායක කරගත් වැඩසටහනක් විය.

මෙනයින් බලන කල නව ආදර්ශ ගම්මාන ක්‍රියාදාමය ජන සහභාගිත්වයෙන් යුත් නව ජනාවාස සංස්කෘතියක් රට තුළ උදා කරලීමට හේතු වූ අතර එය අසූව දශකයේ උදාගම් ව්‍යාපාරය තුළින් ක්‍රියාවට නැංවූ ආදර්ශ ගම්මාන ක්‍රියාවලියේ පසුකාලීන වැඩිදියුණුවක් ලෙසින් පෙන්නුම් කළ හැකිවේ.

මෙම වැඩපිළිවෙළෙහි සාර්ථකත්වය නිර්මාණය වී ඇත්තේ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල විවිධ වූ ජන කොටස්හි ආර්ථික සාමාජීය හා සංස්කෘතික ගති ලක්ෂණවලට අනුකූල වන ආකාරයෙන් මෙකී ජනාවාසද නිර්මාණය වීමයි. එකී සංවර්ධන ක්‍රියාදාමය තුළින් දැනටමත් පසුගිය වසර 5කට ආසන්න කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ නව ආදර්ශ ගම්මාන දෙදහස් පන්සිය පනස් තුනක (2553) උදාව සිදුවී තිබේ. මෙයින් බහුතර ගම්මාන ප්‍රමාණයක නිවාස මුල්කොටගත් සමස්ත සංවර්ධන කාර්යයන් දැනටමත් නිමවී ඇති අතර නිල වශයෙන් නිවාසලාභීන්ගේ හිමිකමට ලක්වූ නව ආදර්ශ ගම්මාන ප්‍රමාණය 278කි.

පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 9 වැනි දින මෙම ආදර්ශ ගම්මාන ක්‍රියාදාමය තුළින් උතුරුකරයේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ වලිකාමම් නැඟෙනහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උදාවූ “පොක්කනෙයි ග්‍රාමම්” ආදර්ශ ගම්මානයත් එදිනම සවස කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ කණ්ඩාවලෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උදාවූ “නාගපුරම්”, “ඔතිය නගර්”, “සෝලෙයි වනම්”, “එල්ලාන් සෝලෙයි” යන ආදර්ශ ගම්මාන සමූහය නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම නිවාසලාභීන්ගේ අයිතියට පත් කරලීම සිදු විය.

දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල මෙන්ම උතුරුකරයේ මෙම නව ජනාවාස නිර්මාණකරණය වඩාත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල පෙන්නුම් කර ඇත. දිවයිනේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල මෙන් මෙහිද ජන සහභාගිත්වය ආදර්ශමත් අයුරින් සිදුවිය. දශක තුනකට අධික කාලයක් යුද්ධයෙන් බැට කෑ මෙම ජනතාවගේ ජන ජීවිතය නඟාසිටුවීමට සැමට සෙවණ පිහිට වී තිබේ. එය සැමට සෙවණ ආදර්ශ ගම්මාන වැඩපිළිවෙළ තුළින් වඩාත් නිවැරැදිව හඳුනා ගනු ලැබිණි. එදා උතුරුකරයේ ජනතාවට අහිමි වූ හිමිකම් සියල්ල ආදර්ශ ගම්මාන ක්‍රියාදාමය තුළින් හිමි කරගැනීමට උත්සාහ ගනු ලබයි. උතුරුකරයේ පමණක් සැමට සෙවණ වැඩසටහන තුළින් ඉදිවන ආදර්ශ ගම්මාන ප්‍රමාණය පන්සීයකට අධිකය. එයට සමගාමීව උතුරේ ද්‍රවිඩ ජනතාවට මෙන්ම වැලිඔය, බෝගස්වැව වැනි කලාපවල ජීවත්වන එදා සිය උන්හිටිතැන් අහිමි වූ සිංහල ජන කොටස් සඳහාද නිවාස පහසුකම් සැපයීම සිදු කෙරෙන අතර අසරණ වූ ප්‍රතිලාභීන් දෙදහස් පන්සීයකට අධික පිරිසකට ඒකී වැඩසටහන තුළින් නිවාස ප්‍රතිලාභ හිමිවූ සමස්ත ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රමාණය 14,511ක් වේ.

සැප්තැම්බර් 9 වැනි දින සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යතුමා විසින් යාපනය හා කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයන්ගේ ආදර්ශ ගම්මාන; නිවාසලාභීන්ගේ අයිතියට පත් කරමින් සැබෑ ලෙසින්ම නිවාස අවශ්‍යතාව සහිත ජනතාවට නව නිවාස 70ක හිමිකම් ප්‍රදානය කරන ලදි. මෙයට අමතරව සැමට සෙවණ ආදර්ශ ගම්මාන වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවන්හිදී එම නව ආදර්ශ ගම්මානය අවට සිටින ජනතාවට නිවාස හා ජනාවාස ප්‍රතිලාභ ප්‍රදානය සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළ තුළින් සිදු කෙරේ. එනයින් බලන කල යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ උදා වූ නව ආදර්ශ ගම්මානය අවට වන ප්‍රතිලාභී පවුල් දෙසීයකටත් කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ උදාවූ නව ආදර්ශ ගම්මාන ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ජීවත් වූ ප්‍රතිලාභී පවුල් පන්සීයකට වැඩි ප්‍රමාණයකට නිවාස ප්‍රතිලාභ ප්‍රදානය කිරීම මෙහිදී සිදු විය. එම කාර්යදාමය තුළින් සිදුවන්නේ දිවයිනේ කවර හෝ ප්‍රදේශයක නව ආදර්ශ ගම්මානයක උදාව හරහා ඒ අවට ප්‍රදේශයේ නොදියුණු ජනාවාස සංවර්ධිත ජනාවාස බවට පත් කරලීමයි.

මෙම සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ පුරෝගාමිත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වුවද එම සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළෙහි සාර්ථකත්වය උදෙසා නිවාස හා ජනාවාසකරණයේ නියුතු රේඛීය අමාත්‍යාංශයන් සහ ආයතන සියල්ලෙහි දායකත්වය නොමදව හිමිවේ. දිසාපතිතුමා, ප්‍රදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුළු අදාළ නිවාස ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ඕනෑ කරන්නාවූ ජලය, විදුලිය, මාර්ග පහසුකම් වැනි සේවා පහසුකම් සපයා දීම රේඛීය අමාත්‍යාංශ හා ආයතන මඟින් සිදු කරයි. සියලු කාර්යයන් සිදුකරන්නේ අදාළ ආදර්ශ ගම්මානයේ ප්‍රතිලාභ ජනතාවගේ ඕනෑ එපාකම් ඉටුවන අයුරින් සහ ඔවුන්ගේ අනුදැනුම මතයි. සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළ මඟින් මෙරට ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ නව සංවර්ධන මාවතකට යොමු කර තිබේ. එමෙන්ම අප රටේ උප නාගරික ප්‍රදේශ තුළ ජීවත්වන ජනතාව සඳහා නිවාස පහසුකම් සැපයීමටද මෙම වැඩපිළිවෙළ දායක වී තිබේ. තවද කඳුකරයේ ජීවත් වන්නා වූ වතුකරයේ රැකියාවන්හි නියුතු ජන කොටස් සඳහා තම රැකියා නියුක්තික ප්‍රදේශ තුළින් සොයා ගන්නා ලද බිම් කොටස් තුළ තම නව නිවාස නිර්මාණය කරලීමට ආදර්ශ ගම්මාන වැඩපිළිවෙළ දායක වී තිබේ. එයට අමතරව ඉහතින් සඳහන් ආකාරයෙන් දශක තුනක යුද්ධයෙන් අසරණභාවයට පත්වූ ප්‍රතිලාභී දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවකට අපේක්ෂා කළ නිවහනක හිමිකම ලබාදීමටද සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළ සමත්ව ඇත.

සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළ යනු මෙරට ජීවත්වන ජනතාවගේ සැබෑ නිවාස අපේක්ෂාවන් ඉටුවන ආකාරයෙන් එය ඉටුවන අවස්ථාව දක්වා සැලසුම් කළ සංවර්ධිත සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළකි. එම ක්‍රියාදාමයේ ආරම්භක අදියරේදී නව ආදර්ශ ගම්මාන 2500ක් උදාකරලීමට ඉලක්කගත වූ අතර 2015 වසරේ ආරම්භ වූ මෙම වැඩසටහනේ ඉලක්කගත කාර්ය 2019 වසරේ ජුනි මාසය වන විට සපුරා ගැනීමට හැකි විය. එකී ජාතික සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ දෙවන අදියර 2020 වසරේ දිවයින පුරා නව ආදර්ශ ගම්මාන පන්දහසක් (5000) උදා කරලීම තුළින් ඇරඹේ. එහි අවසන් ඉලක්කය වනුයේ 2025 වසර වන විට දිවයින පුරා නව ආදර්ශ ගම්මාන විසිදහසක (20,000) උදාව තුළින් මෙරට ජීවත්වන සෑම පුරවැසියකුට තමන්ගේම නිවහනක අයිතිය ලබාදීමයි.

[ලක්විජය සාගර පලන්සූරිය]

මාතෘකා