ලබා දුන්නේ තනතුරු වරප්‍රසාද නොව වගකීම් බව තේරුම් ගත යුතුයි

 ඡායාරූපය:

ලබා දුන්නේ තනතුරු වරප්‍රසාද නොව වගකීම් බව තේරුම් ගත යුතුයි

ජනාධිපතිවරයා නව අමාත්‍යවරුන්ට පත්වීම් දෙමින් කියයි

රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ලෙසින් ලැබූ තනතුරු කිසිවකුට වරප්‍රසාද නොවන බවත් ඒවා වඩා වැදගත් වගකීම් බව තනතුරු ලැබූවන් තේරුම් ගත යුතු බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය. ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ (27) ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු දිවුරුම් දීමේ උත්සව සභාව අමතමිනි. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා මෙසේද කීය.

අද මේ ලබපු තනතුරු වරප්‍රසාද නෙවෙයි ඒවා, වඩාත් වැදගත් වගකීම් බව අපි තේරුම් ගන්නට ඕනෑ. අපි දන්නවා මේ රටේ ජනතාව විශාල ජනවරමක් ලබා දුන්නේ විශාල බලාපොරොත්තු ඇතිව. අද මේ තනතුරු ලබාදීමේදී බොහෝ වෙලාවට අපිට වැඩකරපු ඒවගේම වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා දුන්නු හැම කෙනකුටම අපිට මේ තනතුරු ලබාදෙන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන ඒ සීමාවන් හේතු කොටගෙන. නමුත් මම මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාවත් ඇමැතිවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව වගේම අඩු කරන්නට කැමැත්තක් තිබුණත් අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය දිහා බැලුවම අපට ඉටු කරන්න විශාල වගකීම් රැසක් තිබෙනවා. ඒ නිසයි මම ඒ සම්පූර්ණ රාජ්‍ය සහ උප ඇමැතිවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව ඒ ආකාරයෙන්ම තබා ගන්නට තීරණය කළේ.

ඇතැම් වෙලාවට තමුන්ට ලැබුණු අමාත්‍ය ධුරය ගැන සැකයක් තිබෙන්නටත් පුළුවන්. නමුත් නම කොහොම වුණත් ඒවාට තිබෙන වගකීම් විශාල බව තේරුම් ගන්නට ඕනෑ. ඒ අනුව තමයි අපි මේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර සකස් කළේ. මම වසර ගණනාවක් පුරා කළ අධ්‍යයනය කිරීම්වලින් ඒවගේම විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළදී ඒ ඒ ප්‍රදේශවලදී දැකපු ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් සලකලා බලලා ඒවා ඉටු කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර විශේෂයෙන්ම සකස් කරලා තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් දිහා බලලා තමයි අපි මේ අමාත්‍ය ධුර වෙන් කරලා තිබෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය කිව්වම අද දුම්රිය සේවාව පිළිබඳව විශාල අවශ්‍යතාවක් රටේ පැනනැඟිලා තිබෙනවා. එය දියුණු කළ හැකියි. ඒක දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා තමයි රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයක් හැටියට ඒ කාර්යය කරන්න ඒක වෙන් කරලා දුන්නේ. දුම්රිය සේවාවේ විශාල දියුණුවක් ඇති කළ යුතුයි. ඒ වගේම දුම්රිය සේවාව දිගු කරන්නට අවශ්‍යයයි. ඒවගේම කාර්යක්ෂම කරන්නට අවශ්‍යතාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම දේශීය වෛද්‍ය සේවාව පිළිබඳව සැලැකීමේ දී මේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් ඒ වගේම පිටරට ඉන්න අය මේ දේශීය වෛද්‍ය සේවාව දියුණු කිරීම පිළිබඳව කතා කළා. විශේෂයෙන්ම එය සංචාරක අංශයට පාවිච්චි කරන්නට. ඒවගේම අද එයට දීලා තිබෙන ප්‍රමුඛත්වය අඩු වී තිබෙනවා. ඒක නැති වේගෙන යනවා. මේ ප්‍රශ්න ගැටලු පිළිබඳව සොයලා බලලා තමයි මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ලබාදීමට අපි තීරණය කළේ. ඒවගේම සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. ඒ නම කිව්වම සමහර විට හිතනවා ඇති ඒ මොකද්ද කියලා. දිළිඳුකම ගැන අපි කතා කළා. හැමදාමත් මගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතුවලදී විරුද්ධ පක්ෂයේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේදි දිළිඳුකම තුරන් කිරීම පිළිබඳව බොහෝ විට කතා කළා. එහි අවශ්‍යතාවක් තිබෙනවා. දිළිඳුකම තුරන් කිරීමේ අරමුණින් තමයි මේ අමාත්‍යාංශය ඇති කළේ. ඒක ඉතාමත් ම වැදගත් අමාත්‍යාංශයක්. අවාසනාවකට වගේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය කාන්තාවකට දෙන්න බැරි වුණා. එයත් ඉතාමත් වැදගත් අමාත්‍යාංශයක්. අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ වැදගත් අංශ එම අමාත්‍යාංශය හරහා ක්‍රියාත්මක කළ හැකියි. ඒවගේම තාක්ෂණය දියුණු කිරීම පිළිබඳව ඉතාමත් ම වැදගත් ප්‍රමුඛතාවක් දී තිබෙනවා. ඒවගේම සංචාරක ප්‍රවර්ධනය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඩොලර් බිලියන 10ක ආර්ථිකයක් දක්වා සංචාරක අංශය දියුණු කරන්න අවශ්‍යයයි. මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වගකීම් සහිත අමාත්‍යාංශයක්. මේ හැම අමාත්‍යාංශයක්ම වෙන් කළේ මේ ආකාරයට හිතලා බලලා.

ඒ එක්කම මම අමාත්‍යවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට වැඩ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට කියලා. මම එදත් ඒ බව මතක් කළා. කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා ඔවුන්ට ඒ වගකීම භාර දීලා ඒ කාර්යය කිරීම සඳහා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට නම් ලේකම්වරයෙකුත් පත්වෙලා එනවා. ඒ නිසා ඒ වගකීම භාර අරගෙන ඒ වගකීම ක්‍රියාත්මක කරන්නට කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. නැවත වරක් මම මතක් කරන්නට ඕන මෙය වරප්‍රසාදයක් නොවෙයි. මෙය අපි සෑම දෙනාටම ජනතාව ලබා දීලා තිබෙන්න සුවිශේෂී වගකීමක්. ඒ වගකීම නිසිආකාරව ඉටු කරන්නට අපි වෙහෙස වෙලා වැඩ කරන්නට ඕනෑ. අපිට ලොකු අභියෝගයක් තිබෙනවා. රාජ්‍ය අංශයේ හොඳ නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ අයව දිරිමත් කරලා ඒ රාජ්‍ය අංශය ක්‍රියාත්මක කරලා ජනතාවට සේවය කරමින් නව යුගයක් කරා යන්නට හැම රාජ්‍ය ඇමැතිවරයකුගෙන්ම උප ඇමැතිවරුයෙකුගෙන්ම මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් මම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ට තනතුරු නොලැබුණත් මම හිතනවා ඔවුන්ට කරන්නට පුළුවන් වගකීමක් තිබෙනවා. ඇමැතිවරු, රාජ්‍ය ඇමැතිවරු නිසි අයුරින් ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ව යොදා ගන්නා මෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉතාමත්ම වැදගත් කාර්යයක් ඔබට භාර වෙලා තිබෙනවා.

මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඊයේ ඇමරිකාවේ සිට සිය ඡන්දය භාවිත කිරීමට පැමිණි එක්තරා මහත්මයෙක් එයාගේ අවශ්‍ය දේ කර ගන්නට එක්තරා ආයතනයකට ගියාම ඔහුට කියලා තිබෙනවා දෙවැනි තට්ටුවට ගිහිල්ලා අධ්‍යක්‍ෂකතුමාගේ අනුමැතිය අරන් එන්න කියලා. ආපසු පහළට පැමිණ එක අධ්‍යක්‍ෂකවරයෙක්වත් නැහැයි කියලා කිව්වම අධ්‍යක්‍ෂකවරයාගේ අනුමැතියක් නැතිව කරන්න බැහැයි කියලා තිබෙනවා. ඔහු ඇවිල්ලා මාව මුණගැහිලා කිව්වා මෙවැනි තත්ත්වයක් තිබෙනවා. කරුණාකරලා මේක නැති කරලා දෙන්න කියලා. එවැනි තත්ත්වයක් ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතනවල ඇති වෙලා තිබීම කණගාටුදායකයි. ජනතාවට සේවය කරන්න තිබෙන රාජ්‍ය ආයතන ක්‍රියාකාරී කිරීම ඔබතුමන්ලාගේ වගකීමක්. අපි ඒ වගකීම නිසියාකාරව ඉටු කරමු. අපි මේ සියලුදෙනාම දිරිමත් කරලා ඉදිරියට ගෙනියලා ජනතාවට සේවය කරන්නට හිතා ගනිමු කියන ප්‍රාර්ථනයත් සමඟ ඔබ සෑමදෙනාටම සුබ පතනවා.

ඡායා [විමල් කරුණාතිලක]

News Order: 
-1
මාතෘකා