අයවැය කොහොමද?

 ඡායාරූපය:

අයවැය කොහොමද?

ගම්පෙරළිය හරහා විශාල සංවර්ධනයක්

 

ගයන්ත කරුණාතිලක

 

ප්‍රතිලාභීන් විශාල පිරිසක් අලුතින් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ අයවැයක්. ගම්පෙරළිය වැඩසටහන හරහා ගම්වල විශාල සංවර්ධනයක් සිදුකරන්න පුළුවන්. හැම පැත්තම අාවරණය වන ලෙස අයවැයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා.-

--------------------

ගුරු වැටුප දෙගුණයක් කළා

හර්ෂ ද සිල්වා

 

මම ඉතාම සතුටු වෙනවා. කෘෂිකර්මාන්තය වැඩිදියුණු කරන්න සහ ඒ සඳහා ගබඩා හදන්න මුදල් වෙන් කර තිබෙනවා. රජයේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන්න ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තිබෙනවා. 2015 සිට 2020 දක්වා අවුරුදු 5ක කාලය තුළ ගුරු වැටුප දෙගුණයක් බවට පත් කර තිබෙනවා. විශ්‍රාම වැටුප වැඩි කර තිබෙනවා. ආයෝජකයන්ට ආයෝජන හරහා විශාල ලෙස ලාභ ලැබෙන ලෙස කටයුතු කර තිබෙනවා.

----------------

දුප්පත්කම තුරන් කිරීමට පියවර

 

කබීර් හෂීම්

 

විශ්‍රාමිකයන්ගේ දීමනාව වැඩි කර තිබෙනවා. රටේ දුප්පත්කම තුරන් කිරීමට දේශපාලකයන් වන අපිට වගකීමක් තිබෙනවා. මේ අයවැය මගින් ඒ ඉලක්කය සපුරගන්න වැඩ කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. ඒ නිසාම අපි දේශපාලන හෙන්චයියන්ට සමෘද්ධිය දීම ඉවත් කරලා සැබෑ දුප්පතුන්ට සමෘද්ධිය ලබාදෙන්න කටයුතු කරනවා.

---------------

සංවර්ධනයට විශාල මුදලක්

 

සුජීව සේනසිංහ

 

සමෘද්ධිලාභීන්ගේ දීමනා සහ විශ්‍රාම වැටුප් වැඩි කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. රටේ සංවර්ධනය උදෙසා විශාල මුදලක් වෙන් කර තිබෙනවා. රටේ රුපියල ශක්තිමත් වෙන මේ කාලයේදී සංචාරක ව්‍යපාරය නඟා සිටුවීමට විශාල ලෙස පහසුකම් ලබාදී තිබෙනවා. සංචාරකයින් රටට පැමිණෙන විට රටේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වී තිබීමත් වැදගත්, මේ රටේ සංවර්ධන වේගය සියයට 6 දක්වා වර්ධනයක් 2020දී ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඇඟලුම් කර්මාන්තය හරහා සියයට 30ක වැඩිවීමක්, මත්ස්‍ය කර්මාන්තය හරහා සියයට 14ක වැඩි වීමක් ඇති වී තිබෙනවා. යටිතල පහසුකම් දියුණු වෙද්දී මේ වගේ පොඩි රටවල් ඉතාමත් ශක්තිමත් ලෙස වර්ධනය වෙනවා.

-------

ඉක්මනින් ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබිය යුතුයි

හර්ෂණ රාජකරුණා

 

මේ රටේ සමස්ත ජනතාව නියෝජනය කිරීම, දුගී ජනතාවගේ දුගීභාවය නැති කිරීම, සමෘද්ධිලාභීන් වැඩි ප්‍රමාණයකගේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීම සහ බොහෝ පිරිසකට ලබාදෙන දීමනා වැඩි කිරීම, රණවිරු දීමනා වැඩි කිරීම, ආයෝජනය වැඩි කිරීම ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රාශියකට අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. දැන් තියෙන්නේ මෙය ඉතා ඉක්මන් ලෙස විවාද කොට ප්‍රායෝගික ලෙස මේ අවුරුද්දේම ඉතා ඉක්මනින් ඉටු කරන එක. ඉක්මනින්ම මේ ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ප්‍රායෝගිකව ලබාදීමට කටයතු කළ යුතුයි.

-----------------

විදේශිකයන්ට හිතකර අයවැයක්

 

උදය ගම්මන්පිල

 

මංගලගෙන් තවත් සුරංගනා කතාවක්. මේ ආණ්ඩුව හැමදාම අයවැයවලදී සුරංගනා කතා කිව්වා. හැබැයි ඒවා මහ පොළොවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැහැ. අයවැය දකින්නේ නැතුව අයවැය ගැන ගුණදොස් කියන්න බැහැ. පසුගිය අයවැය 4 දිහා බැලුවමත් විදේශිකයන්ට සහන සැලසුවා. තවදුරටත් එය එහෙමයි. මේ රටේ ජනතාව අඳුරෙන් අඳුරට ගෙනියනවා. මේක විදේශිකයන්ට හිතකර, දේශීය ජනතාවට අහිතකර අයවැයක්.

-------------

ඇඟට දැනෙන වෙනසක් නෑ

මහින්ද රාජපක්ෂ

 

ඇඟට දැනෙන්න තරම් මුදලක් රජයේ සේවකයන්ට වැඩි කරලා නැහැ. ජනතාවට කොළේ වහලා තමයි මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේම වැසිකිළි කැසිකිළි පහසුකම් වෙනුවෙන් කිසිවක් කරල නෑ කිව්වා එකම බොරුවක්.

--------------

රට තවත් ණය උගුලේ සිර කරලා

අනුර කුමාර දිසානායක

 

කිසිසේත් මේ පාලනයටත් මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වේවි කියල අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙයත් බොහොම විනාශකාරී අයවැයක්. මෙවැනි තවත් අයවැයක් එනකල් බලාගෙන ඉන්නවා වෙනුවට මෙම අසාර්ථක ක්‍රමයට ජනතාව එරෙහි විය යුතුයි. විශේෂයෙන් පහුගිය කාලය පුරාම අපි දැක්කා එන එන ඡන්ද වකවානුවලදී අයවැය ලේඛනය ඡන්ද ගත කරන්න කටයුතු කරපු බව. අද ආර්ථිකයේ ඇති වී තිබෙන අර්බුදය විග්‍රහ කර බැලුවම මේ අයට ඉදිරියේදීවත් නිවැරදි අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුවේ ආනයන අපනයන අතර විශාල පරතරයක් තිබෙනවා. රට තවත් ණය උගුලේ සිර කරලා.

 

[තියේෂා ද සිල්වා]

 

මාතෘකා