කැබිනට් තීරණ

 ඡායාරූපය:

කැබිනට් තීරණ

බස් සහ දුම්රිය සඳහා භාවිත කිරීමට හැකි පෙර ගෙවුම් කාඩ්පතක් හඳුන්වාදීම

ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු ප්‍රවාහන සේවා නවීකරණය සහ මගීන්ගේ පහසුව පිණිස පෙර ගෙවුම් කාඩ්පත් ක්‍රමයක් යටතේ විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර තිබේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රමිතිගත පොදු කාඩ් පත් ව්‍යාපෘති රාමුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම පිණිස ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදි.

..................................................................................

යාපනය අර්ධද්වීපයේ ජනතාවට පානීය ජලය සැපයීම

වඩමාරච්චි කලපුවෙහි ජල සම්පත යොදා ගනිමින් යාපනය අර්ධද්වීපයේ වෙසෙන ජනතාව වෙත පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීම සඳහා යෝජිත ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ සිදු කරනු ලැබ ඇති ශක්‍යතා අධ්‍යයනය අනුව රුපියල් මිලියන 2,000ක ආයෝජනයක් සහිතව පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සහ වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදි.

.............................................................................

ආපදා අවම කිරීමේ පියවර මඟින් නාය යාම් අවදානම අඩු කිරීම

දේශගුණික විපර්යාස නිසා ඇති වන අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් කඳුකර ප්‍රදේශවල නාය යාම් ඇති විය හැකි ස්ථාන සහ අස්ථාවර බෑවුම් හඳුනා ගෙන ඒවා මඟින් විය හැකි ආපදා අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. එම ව්‍යාපෘතිය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 104ක් පමණ ආයෝජනයක් සහිතව ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සහාය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවේ අරමුදල් මඟින් සලසා ගැනීමටත් වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදි.

..................................................................................

දකුණු ආසියානු කලාපීය බුද්ධිමය තොරතුරු හුවමාරු හා සම්බන්ධීකාරක මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම

එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය හා අපරාධ පිළිබඳ කාර්යාංශයේ දකුණු ආසියානු කලාපීය කාර්යාලය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන 'දකුණු ආසියානු මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම' පිළිබඳ ව්‍යාපෘතියේ සම්බන්ධීකාරක මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කිරීමට යෝජනා වී ඇත. ඒ අනුව මෙම මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජික රටවල් වන ඉන්දියාව, නේපාලය, මාලදිවයින, බංග්ලාදේශය, භූතානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදි.

............................................................................

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වැරදිකරුවන් විශෝධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වැරදිකරුවන් විශෝධනය මඟින් මත්ද්‍රව්‍යවලින් මුදවා ගෙන ඔවුන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමට ස්වයං රැකියා සඳහා යොමු කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් වයඹ පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබ ඇත. එම නියමු වැඩසටහනේ සාර්ථකත්වය මත මෙම ව්‍යාපෘතිය 2019 වසරේ සිට වයඹ, දකුණ, සබරගමුව හා නැ‍ඟෙනහිර පළාත්වලද ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සලසා ගැනීම සඳහා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මැතිතුමිය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදි.

.............................................................................

සංචාරක ප්‍රවර්ධනය

ඉහළ ක්‍රය ශක්තියක් සහිත සංවර්ධිත රටවලින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත සංචාරකයින් ආකර්ශණය කරගැනීමටත්, ඔවුන් වැඩි දින ප්‍රමාණයක් රට තුළ රඳවා ගැනීමටත්, එම සංචාරකයින් අතර ශ්‍රි ලංකාව ආකර්ෂණීය සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් ගෝලීය මට්ටමින් සිදු කිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ. එම සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්, සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ ආයතනවල නියෝජිතයන්ගෙන්ද සමන්විත කමිටුවල නිර්දේශ පරිදි සිදු කිරීම‍ පිණිස සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදි.

මාතෘකා