අනාගත ඡන්දයකදී  බුද්ධිමත් වන්න

 ඡායාරූපය:

අනාගත ඡන්දයකදී  බුද්ධිමත් වන්න

- ඇමති සජිත්

මැතිවරණයකදී ජනතා නියෝජිතයන් පාර්ලිමේන්තුවට යනු ලබන්නේ ජනතා ඡන්දයෙන් නිසා එම ඡන්දය භාවිත කිරීමේදී ජනතාව බුද්ධිමත්ව කටයුතු කළ යුතු බව නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පෙරේදා (1) මන්නාරමේදී පැවසීය.

211 වෙනි ආදර්ශ ගම්මානය වශයෙන් මන්නාරමේ මුහුදුකරේ ප්‍රදේශයේ ඉදිකරන ලද 'කුරුංචි නගර්' ගම්මානය ජනතාව අතට පත්කිරීමෙන් පසුව පැවති රැස්වීම අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ සෑම අයකුටම නිවසක් ලබා දීම රජයේ යුතුකමක් බවත් එම වැඩපිළිවෙළ සර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඉදිරියටත් සෑම දෙනාගේම සහයෝගය අවශ්‍ය බවත්ය.

රසුල දිල්හාර ගමගේ

මාතෘකා