ගෝඨාභය කළ වැරදි පිළිගන්නවාද?

ගෝඨාභය කළ වැරදි පිළිගන්නවාද?

අගමැති අසයි

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ජනාධිපති අපේක්‍ෂකත්වයට ඉදිරිපත් වන්නේ ඔහුට විරුද්ධව ඇති චෝදනා වලට පිලිතුරු දීමෙන් අනතුරුවදැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රශ්න කරයි.

අධිකරණය ස්වාධීන කිරීම, තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයිතිය සහතික කිරීම, ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ඇති කිරීම, අතුරුදන්වූවන් වෙනුවෙන් කාර්යාලයක් පිහිටුවීම වැනි ක්‍රියාමාර්ග රාශියක් ගෙන තිබෙන නිසා විවේචන එල්ල කිරීම්, විරෝධතා පැවැත්වීම ඇතුලූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහසක් රට තුළ ඇති කර තිබෙන බව පැවසූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඊයේ දිනයේ “නිදහස කම්මුතුකරන්නෙක්”, රටට ඉදිරිපත් කළේ අප ලබා දුන් නිදහස විනාශ කිරීමට බව ද පවසයි.