නව සන්ධානය අගෝස්තු අගදී

 ඡායාරූපය:

නව සන්ධානය අගෝස්තු අගදී

අගමැති රනිල් කියයි

අගෝස්තු මාසය අවසන් වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව සන්ධානය වන ‘ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ’ ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (5) විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යළි තහවුරු කිරීම, ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ශක්තිමත් කිරීම, කඩා වැටුණු ආර්ථිකය යළි ගොඩනැංවීම සහ යහපාලනය ස්ථාපිත කිරීම ආදිය ඉලක්ක කරගෙන 2014 වසරේදීත් මේ ආකාරයෙන්ම දේශපාලන පක්‍ෂ හා සංවිධාන ගණනාවක් එකට සන්ධාන ගත වූ බවත් ගෙවුණු කාලය තුළද රටේ ඇති වුණ ව්‍යවස්ථා කුමන්ත්‍රණ සහ විවිධ අස්ථාවර තත්ත්වයන් හේතුවෙන් නැවතත් පුළුල්, ශක්තිමත් සහ ස්ථාවර සන්ධානයක් පිහිටුවීමේ අවශ්‍යතාවක් පවතින බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා එම නිවේදනයෙන් සඳහන් කර සිටියේය.

එසේම සියලු කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආකාරයට අලුත් රටක් හා නවීන සමාජයක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ නමින් පුළුල් ජාතික සන්ධානයක් ලියාපදිංචි කිරීමට තීරණය කළ නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් මතු වූ බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේය. එම අදහස් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම වැදගත් බැවින් තවත් කාලයක් ගෙන එහි අවසන් ලියවිල්ල සකස් කර අගෝස්තු මාසය අවසානය වන විට එම සන්ධානය ගොඩනඟන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.