උදා ගම්මාන 1,270ක ඉදිකිරීම් ආරම්භ වී තිබෙනවා : ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි

 ඡායාරූපය:

උදා ගම්මාන 1,270ක ඉදිකිරීම් ආරම්භ වී තිබෙනවා : ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි

හිටපු ජනාධිපතිතුමා බොරුවෙන්, වංචාවෙන්, කපටිකමින් ජනතාව යලිත් රවටා පවුල් පාලනය ගෙන ඒමට උත්සාක කරමින් සිටින්නේ රටේ රාජ්‍ය සම්පත් විනාශ කිරීමට බවත් දෙපතුළ ළගට පැමිණ ජනතාවට සැබෑ සංවර්ධනයක්, සේවාවක් ලබා දෙන්නේ යහපාලනය රජය බව නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පසුගියදා (09) වව්නියාව “සිවා නගර්” උදාගම්මානය ජනතා අයිතියට පැවරීමේ උත්සවයකට එක්වෙමිනි.

“ජනාධිපතිතුමාගේ සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ද්විත්ව ශක්තිය හා නායකත්වය තුළ අද ඉතා ශීඝ්‍රගාමී නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහනක් රට පුරා දියත් වෙමින් පවතිනවා. අප රජය යටතේ අද නිවාස සංවර්ධනයට අසීමිත වූ ශක්තියක් ලබා දී තිබෙනවා.

අපේ නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ රටේ පළාත් 9 හි දිස්ත්‍රික්ක 25 ම ආවරණය වන පරිදියි. අද වන විට දෙවුන්දර තුඩුවේ සිට පේරුදු තුඩුව දක්වා දිවයින පුරා උදා ගම්මාන 1,270 කට වැඩි ගම්මාන ප්‍රමාණයක ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙනවා.

"මිත්‍රවරුනි; අද යහපාලන රජය රටපුරා දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිදු කරනවා. රට පුරා උදා ගම්මාන ඉදිකරමින් එහි පෙරගමන්කරුවා ලෙස නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යංශය කටයුතු කරනවා. රටේ ජනතාව අප කෙරෙහි විශ්වාසය තබා අපට ලබා දුන් ජනවරම කිසිවිටක පළුදු නොකර ජනතා සංවර්ධන ව්‍යාපාරය අප ඉදිරියට කරගෙන යනවා. අපට සියල්ලටම වඩා වැදගත් වන්නේ ජනතා විශ්වාසයයි. ජනතාවගේ ආශිර්වාදයයි. ජනතාවගේ සහයෝගය නොමැති විට අපට බලය අහිමි වනවා.

ජනතාව අපට බලය ලබා දෙන්නේ ජනතාවට සේවය කරන්නටයි. සංවර්ධන යුගයක් ඇති කිරීමටයි. ඒ නිසා අප ඔවුන්ගේ සුබ සිද්ධිය ඇති කළ යුතුයි. ජනතාව බලාපොරොත්තු වන්නේ කට වචනයට, ප්‍රකාශනයට පමණක් සීමා වූ සංවර්ධනයක් නොව ඇස්වලට පෙනෙන, ඇඟට පතට හා හදවතට දැනෙන සංවර්ධනයක්. යහපාලන රජය ක්‍රියාත්මක කර ඇති උදා ගම්මාන වැඩසටහන හරහා රටේ පොඩි මිනිසාට සහන ලබාදෙන ඓතිහාසික සංවර්ධනයක් දියත් කරන බව මා සතුටින් පවසනවා.

මාතෘකා