කුඩා නගර 206ක් ගොඩනඟන සුඛිත පුරවර ව්‍යාපෘතිය ගැන ඇමැති පාඨලී චම්පික කියයි

 ඡායාරූපය:

කුඩා නගර 206ක් ගොඩනඟන සුඛිත පුරවර ව්‍යාපෘතිය ගැන ඇමැති පාඨලී චම්පික කියයි

කොළඹ ගංවතුර පාලනයට වැඩසටහන් 36ක් අපේ අමාත්‍යංශය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එම වැඩසටහන් මේ වන විටත් කි‍්‍රයාත්මකයි. ඒ යටතේ පොම්පාගාර 3ක් ඉදිකෙරෙනවා. ඒ නාගලගම්වීදිය, අඹතලේ සහ සෙන් සෙබස්තියන් දකුණු ඇල ආසන්නයේයි. ඒවගේම වැසිජලය ඉවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අපේ අමාත්‍යංශය මගින් සිදු කරගෙන යනවා. ඒවගේම බේරේ පිරිසිදු කිරීම සඳහා ඊළඟ වසර දෙකේදී දුගඳ හමන කොටස් අපි ඉවත් කරනවා” යැයි මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ඊයේ (03) ‘කොළඹ කතිකාව’ වැඩසටහනට එක් වෙමින් පැවසීය.

ඔහු මෙසේද පැවසීය.

“2015 දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය බංකොලොත් වෙලා තිබුණේ. හැම තැනම පාරවල්වල ගල් අල්ලන්න ගිහින්, නගර ලස්සන කරන්න ගිහින්, මිලියන 39,000ක ණය කන්දකට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වට්ටලා තිබුණේ. නගර ලස්සන කළා කියන අය මතක තබා ගත යුතුයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඇතුළු මුළු රටම භයානක ණය උගුලක හසුකර තිබුණා. එම ණය උගුලින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නිදහස් කරගෙන තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේ අපට පුළුවන් වුණා මිලියන 23,000ක් ඉතිරි කර ගන්න. එය අපි ආයෝජනය කර තිබෙනවා මේ පරිපාලන නගරය ගොඩනඟන්නත්, පැල්පත්වාසී දුගී ජනතාවට නිවාස ලබාදෙන්නත්, මධ්‍යම පාන්තික නිවාස ඉදිකරන්නත්. ඒ ආකාරයේ බලගතු ආයෝජනයකින් බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයම වෙනස් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා."

 

මාතෘකා