රටම රකින ජන මහිමය

 ඡායාරූපය:

රටම රකින ජන මහිමය

අපි බහුතරය 115 බව පෙන්වනවා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා

අවුරුදු තුනකට පස්සේ නැවත මේ රට ආරක්ෂා කරන්න එකතු වීම ගැන අපි සන්තෝස වෙනවා. මම දැක්කා සමහර මාධ්‍ය කියලා තියනවා 113ට වඩා ඉන්නවා නම් පාර්ලිමේන්තු වටරවුමට එන්නේ ඇයි කියලා. අපි නෙමේ මුලින්ම මිනිස්සු අරන් ආවේ. එදා අරලියගහ මන්දිරය ගාවට මිනිස්සු ගෙන්නලා බහුතරය පෙන්වන්න හැදුවේ ඒ අය. හැමෝටම වඩා බලයක් අපිට තියනවා කියලා අපි දැන් පෙන්නුවා. අද දවස අවසන් වෙනකොට අපි බහුතරය 115 බව පෙන්වනවා. මේ වෙනකොට අරාබි රටවල් කිහිපයක්ම අපේ රට ගොඩ නඟන්න අවශ්‍ය සියලු ආධාර ලබාදෙන්න කැමැත්ත පළ කරලා තියනවා.

අද ඇමෙරිකාව හඬා වැටෙනවා යුරෝපය ළතෝනි දෙනවා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල

එක පැත්තකින් තමන්ට ජනාධිපතිවරණයේදී සහාය දුන් පක්ෂය, අනෙක් පසින් තමන්ට ජීවය දුන් ආදරණීය මව්බිම. උදව් කළ පක්ෂයද ආදරණීය මව්බිමද කියන තෝරාගැනීමේදී ජනාධිපතිතුමා ආදරණීය මව්බිම තෝරා ගැනීම ගැන අපි සතුටු වෙනවා. අද ඇමෙරිකාව හඬා වැටෙනවා, යුරෝපය ළතෝනි දෙනවා, කොටියා ගොරවනවා. ඒ අයගේ සිහින සියල්ල බිඳ වැටිලා ඉවරයි. දැන් රට කඩන ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව ඉවරයි. රටේ සම්පත් නොරටුන්ට විකුණපු කාලය ඉවරයි. අපේ රණවිරුවන් හිරේ ලැඟපු යුගය ඉවරයි. බුදු දහමට අපහාස කළ යුගය ඉවරයි. ජාතියේ පැතුම් ඉටු කරන නව යුගය දැන් ආරම්භ වෙලා තියනවා. එදා 1948 පෙබරවාරි 4 අපි ඉංග්‍රීසීන්ගෙන් නිදහස ලැබුවා නම් 2018 ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා අපි පෘතුගීසිකාරයාගෙන් නිදහස ලැබුවා කියන එක අපි සිහිපත් කරනවා.

මාතෘකා