ජනපතිගේ කළ පත් කිරීමට කිසිවෙකුට අභියෝග කරන්න බැහැ : අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා

 ඡායාරූපය:

ජනපතිගේ කළ පත් කිරීමට කිසිවෙකුට අභියෝග කරන්න බැහැ : අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා

ජනාධිපතිවරයාගේ පත් කිරීමට කිසිවෙකුටත් අභියෝග කළ නොහැකි බව අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා පවසයි.

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ විරුද්ධ පාර්ශවයට තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් තිබියදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද ජනාධිපතිවරයා විසින් අගමැති වශයෙන් පත් කළ බවත් එම නිසා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනපතිවරයා පත් කිරීමේ කිසිදු ගැටලුවක් නොමැති බව මෙහිදී වැඩිදුර අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මාතෘකා