20 ගැන සාකච්ඡාවකට මහින්ද - ජවිපෙ හමුවීමට සූදානම්

 ඡායාරූපය:

20 ගැන සාකච්ඡාවකට මහින්ද - ජවිපෙ හමුවීමට සූදානම්

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත 20වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ එම පක්ෂය සමග සාකච්ඡා කිරීමට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සූදානම් බව එම පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් 'රැස'ට පැවසීය.

ඒ අනුව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් යෝජනාවක් හෝ ආරාධනයක් ලැබීමෙන් අනතුරුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 20වැනි සංශෝධනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බව එම ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයක් ඉල්ලා සිටිමින් ඉදිරියේදී දීප ව්‍යාප්ත උද්ඝෝෂණ මාලාවක් රට පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමටද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර ඇත.

[ශිවන්ති ප්‍රනාන්දු]

මාතෘකා