වෘත්තීය විෂ‍ය හදාරන 2000කට පාඨමාලා වරම්

 ඡායාරූපය:

වෘත්තීය විෂ‍ය හදාරන 2000කට පාඨමාලා වරම්

පාසල් එකසිය පනහක සිසුන් දාහතර දහසක් සඳහා වෘත්තීය විෂය ධාරාවන් යටතේ සහතික කළ අධ්‍යාපන වැඩසටහනේ දෙවන අදියර එළඹෙන මැයි මසදී යළි ආරම්භ කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.
2018 මැයි මස සිට අදාළ වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙයි.
අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ මග පෙන්වීමක් අනුව 2017 මැයි මසදී ක්‍රියාවට නංවන ලද මෙම සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව පාසල් 42ක සිසුහු 2,400ක් මේ වන විටත් හදාරමින් සිටිති.
දෙවන අදියරේ වැඩසටහනට අවශ්‍ය ගුරුවරුන් 2100ක් බඳවා ගැනීමේ කටයුතු මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒ සඳහා පාසල් 150ක් තුළ සුහුරු පන්ති කාමර 417ක් පිහිටුවීමටද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ. රුපියල් මිලියන 3,500ක් වැඩසටහන සඳහා 2018 අයවැයෙන් වෙන් කර තිබෙන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

මාතෘකා