සයිටම් සිසුන්ට රජය සාධාරණයක් ඉටු කරලා නෑ

 ඡායාරූපය:

සයිටම් සිසුන්ට රජය සාධාරණයක් ඉටු කරලා නෑ

පෙරටුගාමී ප්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජාගොඩ

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල තුළ සිටින සිසුන් මෙන්ම සයිටම් සිසුන්ටද පූර්ණ අධ්‍යාපනය ලබාදී වෛද්‍ය උපාධිය ලබාදීමට කටයුතු කිරීම රජයේ වගකීමක් බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජාගොඩ මහතා පසුගියදා (19 දා) පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් පැවසීය.

“හර්ෂද සිල්වා කමිටු වාර්තාවෙ සයිටම් විශ්වවිද්‍යාලය අහෝසි කිරීම පිළිබඳ මතු වු ප්‍රධාන ගැටලුව සයිටම් සිසුන්ට ලබා දෙන විසඳුම මොකද්ද කියන එක. ඊට විසඳුම ලෙස ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය පැත්තෙන් ගෙනාව යෝජනාව තමයි රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍යපීඨවලට එනම් වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේත්, සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේත් ආරම්භ කිරීමට නියමිත වෛද්‍යපීඨවලට සයිටම් සිසුන් බඳවාගෙන රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධිය ලබාදෙන්න කියලා.

නමුත් ආණ්ඩුව රජයේ විශ්වවිද්‍යාල තුළ උපාධිය ලබාදෙන්ට බැරි ඇයි කියලා උත්තර දුන්නේ නෑ. මුලින්ම මාලබේ තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයට (Sliit) සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරඹා සයිටම් සිසුන්ට එමඟින් උපාධිය ලබාදෙන්නයි යොජනා වුණේ. එතනදී තමයි ඊළඟ බරපතළ ප්‍රශ්නය මතු වුනේ. සයිටම් අහෝසි කරලා තවත් පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල ආරම්භ කිරීමේ උත්සහයක් ඒ තුළ තිබුණා. ඒ නිසා SLIIT ආයතනයට එරෙහිව දැවැන්ත විරෝධයක් මතු වුණා. ඊටපසුව ආණ්ඩුව කළේ කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය භාවිතා කරමින් නැවත පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල බලාත්මක කිරීමට උත්සහ කරපු එක. ඒ අරමුණින් තමයි පසුගිය කාලයේ පනතක් නිර්මාණය කළේ. සයිටම් සිසුන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට බදවාගෙන සයිටම් ආයතනය කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ ආයතනයක් විදිහට පවත්වාගෙන යන්න තීරණය කළේ.

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂ විධි විධාන පනතෙහි ප්‍රතිපාදන සකස් කර තිබුණේ ඕනෑම පුද්ගලික ආයතනයක් තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ ලෙස නම් කිරීමේ බලය කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ කලමනාකරන මණ්ඩලයට පවරා දෙමින්ය. මේ තත්ත්වයට එරෙහිව තමයි නැවත උද්ඝෝෂණ පැණනැගුණේ. මේ සියල්ල අවසානයේදී තමයි 2018 මැයි 25 නැවත ගැසට් කරන්නේ අලුත් පනතක් ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල විශේෂ විධිවිධාන පනත ලෙස.

සයිටම් අහෝසි කරන ක්‍රියාවලිය පුරාවටම ආණ්ඩුව කියපු ප්‍රධාන කාරණය තමයි සයිටම් ශිෂ්‍යන්ට අසාධාරණයක් සිදුවන බව. සයිටම් පෞද්ගලික විශ්විද්‍යාලයට එරෙහිව සටන් කළ පිරිස්වල යෝජනාව වුණේ සයිටම් සිසුන් රජයේ වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට බඳවගන්න කියලා. නමුත් තවම සයිටම් සිසුන්ට කිසිම සාධාරණයක් කරල නෑ” යැයි ඒ මහතා පැවසීය.

මාතෘකා