අපි පොලිසියට බලපෑම් කළේ නෑ

 ඡායාරූපය:

අපි පොලිසියට බලපෑම් කළේ නෑ

රාජ්‍ය ඇමති පාලිත රංගෙ බණ්‌ඩාර

ආරච්චිකට්‌ටුව පොලිසියටවත්, නියෝජ්‍ය පොලිස්‌පතිටවත්, හලාවත පොලිස්‌ අධිකාරිටවත් මේ සිද්ධිය වෙලා අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා යශෝධ රංගෙ බණ්‌ඩාර රිමාන්ඩ් කරන තෙක්‌ කිසිදු වචනයක්‌ කතා කරලා බලපෑම් කළේ නෑ. පුළුවන්නම් බලපෑම් කළා කියලා ඔප්පු කරන්න කියලා ඕන කෙනෙකුට අභියෝග කරනවා. රාජ්‍ය ඇමැති පාලිත රංගෙ බණ්‌ඩාර මහතා (10 දා) මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය.

'පොලිස්‌ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියනවා යශෝධ රංගෙ බණ්‌ඩාර ගෙනගිය "වොඩ්කා" මත්පැන් හිස්‌ බෝතලයේ ඇතුළේ වතුර තිබූ බව. යශෝධ උණුවතුර නිවා බීමට වතුර ගෙන යන්නේ ඒ හිස්‌ "වොඩ්කා" බෝතලයේ. නමුත් මාධ්‍ය කියන්නේ විදේශීය මත්පැන් බෝතලයක්‌ තිබූ බවටයි. ඒත් පොලිසිය කියන්නේ වතුර බෝතලයක්‌ කියලයි. පොලිසිය බොරු කියනවා කියලයි මාධ්‍ය කියනවා ඇත්තේ.

මාතෘකා