හමස් පෙට්ටියට දමා තිබූ උදා ගම්මාන අපි සක්‍රීය කළා

 ඡායාරූපය:

හමස් පෙට්ටියට දමා තිබූ උදා ගම්මාන අපි සක්‍රීය කළා

ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස

“අපගේ අරමුණ 2020 වන විට උදා ගම්මාන 2500ක් රට පුරා ඉදි කිරීමයි. එම ඉලක්කය වෙත ගමන් කිරීම සඳහා 2018 වසරේ තවත් ගම්මාන 895ක් සහ 2019 වසරේ උදා ගම්මාන 895 බැගින් ඉදි කළ යුතුයි. ඒ අනුව අප මීළඟ ජනාධිපතිවරණයට හෝ මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන්නේ රටේ උදා ගම්මාන 2,500ක් ඉදිකිරීමෙන් පසුව බව මා වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරනවා”යැයි නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පසුගියදා (10) නොච්චියාගම ''විජය ශ්‍රී ගම'' උදා ගම්මානය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙමිනි.

“පසුගිය පාලන සමයේ හමස් පෙට්ටියට දමා තිබූ උදා ගම්මාන වැඩසටහන අද යහපාලන රජය යටතේ නැවත සක්‍රිය කිරීමට හැකි වී තිබෙනවා. 2015 ජනවාරි මාසයේ ඇති වූ පෙරළියත් සමඟ මෙරට සුවහසක් ජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය උදෙසා රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමන්ගේ ගම් උදා වැඩසටහන නැවත වරක් ජීවමානව පොදු ජනතාව අතරට පැමිණ තිබෙනවා.

"නීලහරිතගම" උදා ගම්මානය නව නිවාස 31කින් සහ ''විජය ශ්‍රී ගම'' උදා ගම්මානය නව නිවාස 21කින් සමන්විතයි. මෙම ගම්මාන දෙක අංග සම්පූර්ණව ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 109ක පමණ මුදලක් වැය කර තිබෙනවා. මෙම ගම්මාන දෙකට විදුලිය ලබාදීම සඳහා රජය රුපියල් ලක්ෂ 42ක් වැය කර තිබෙනවා. පී හැරිසන් ඇමැතිතුමා විසින් ගම්මාන දෙකට ජලය ලබා දීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 10ක් මුදලක්ද, මාර්ග පද්ධතිය සකස් කිරීම සඳහා තවත් රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක්ද ලබා දී තිබෙනවා. ඉෂාක් මන්ත්‍රිතුමන් රුපියල් ලක්ෂ 02කට වැඩි මුදලක් වැය කර ගම්මානය සංවර්ධනය කරන්නට ආධාර උපකාර ලබා දී තිබෙනවා. පිරිසිදු පානීය නල ජලය, විදුලිය, ප්‍රවේශ මාර්ග හා විධිමත් අභන්තර මාර්ග පද්ධතියක් ඇතුළු සියලු යටිතල පහසුකම්වලින් මෙම උදා ගම්මාන දෙක සමන්විතයි.

අද දවස තුළ තවත් ප්‍රතිලාභීන් රැසකට අප සහන ලබා දෙනවා. පවුල් 52කට නිවාස අයිතිය හිමිවෙනවා. ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 100කට රුපියල් ලක්ෂ 106ක් වටිනා "විසිරි නිවාස ණය" ලබා දෙනවා. තවත් ප්‍රතිලාභීන් 50කට රුපියල් ලක්ෂ 100ක් වටිනා "සොඳුරු පියස නිවාස ණය" ලබා දෙනවා. "ශිල්ප සවිය" වැඩසටහන යටතේ තරුණ තරුණියන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 18ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල, නිල ඇඳුම් සහ පුහුණුව අවසන් කළ 40 දෙනෙකුට NVQ සහතික ලබා දෙනවා. වකුගඩු රෝගීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 148ක් වටිනා නිවාස ආධාර ලබා දෙනවා. දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයින් 250ක් සඳහා ඇස් කණ්නාඩි ලබා දෙනවා. "නීලහරිතගම" සහ ''විජය ශ්‍රී ගම'' උදා ගම්මාන දෙක ජනතා අයිතියට පත්වීමත් සමඟ මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට හිමිවන ප්‍රතිලාභ මේවායි.

මේ වනවිට දිවයින පුරා උදා ගම්මාන 724ක කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙනවා. සෑම සතියකම උදා ගම්මාන දෙක බැගින් ජනතා අයිතියට පත්වනවා. යහපාලන රජය යටතේ ඓතිහාසික නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහනක් ඔස්සේ වසර 2025 වන විට ජාති, ආගම්, කුල මල භේදයෙන් තොරව රටේ සැමට සෙවණ ලබා දීම මගේ ඒකායන අරමුණයි. ජනාධිපතිතුමාගේ හා අගමැතිතුමාගේ ද්විත්ව නායකත්වය යටතේ එය අනිවාර්යයෙන්ම සැබෑ කරන්නට මා ඇපකැප වී කටයුතු කරන බව සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා.

මේ ප්‍රදේශයේ ඉඩම් රැසක් තිබෙනවා කියා මට දැන ගන්නට ලැබුණා. එම ඉඩම් මේ ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් නොමැති අනුපවුල් සඳහා ලබා දෙන්නට මා යෝජනා කළා. තවමත් මහ ගෙදර, කුලියට, බද්දට සිටින දහස් සංඛ්‍යාත අනු පවුල් මේ බල ප්‍රදේශයේ සිටිනවා. එම අනු පවුල් මහගෙදර, බද්දට, කුලියට ජීවත් වන විට ඉඩම් දෙකක් අයිති කර ගන්නට කිසිම කෙනෙකුට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. අර තුලානේ එක ඉඩමයි. මේ තුලානේ තව ඉඩමයි. ඉඩම් නොමැති අනු පවුල් සඳහා ඉඩම් ලබා දීමට අප ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතුයි. මේ ප්‍රදේශයේ ඉතිරි ඉඩම් ප්‍රමාණය ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සර්ව සාධාරණව විනිවිද භාවයකින් යුක්ත වූ ඉඩම් කච්චේරියක් හරහා ඉඩම් නොමැති ජනතාවට ලබා දී තවත් උදා ගම්මාන රැසක් ආරම්භ කරන්නට වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරනවා” යැයි අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[අසේල ලියනගේ]

මාතෘකා