හුස්ම ගත්ත වසර තුනක අස්වැන්න

 ඡායාරූපය:

හුස්ම ගත්ත වසර තුනක අස්වැන්න

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අගෝස්තු 12 වැනිදා සිට 21 වැනිදා දක්වා වූ කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පහත සඳහන් වේ.

අගෝස්තු 12

නිවාස හිමිකම නොමැති දුගී ජනතාව වෙනුවෙන් නිවාස අයිතිය ලබාදීමේ වැඩසටහන නුවරඑළිය, පුණ්ඩළුඔය, ඩන්සිනන් වතුයායේ දී නිවාස 404 ක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීම.

අගෝස්තු 13

රුපියල් මිලියන 15,500 ක් වැය කරමින් කුරුණෑගල නගරයේ ඉදිකරන ලද ජල හා සනීපාරක්‍ෂක ව්‍යාපෘති විවෘත කිරීම.

අගොස්තු 14

අනුරාධපුර මහා විහාරයේ සංරක්‍ෂණ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සහ ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ශෛලමය ප්‍රාකාරය හා ශෛලමය පොකුණ විවෘත කිරීම.

අගෝස්තු 16

ඉඩම් හිමිකම නොමැති ජනතාව වෙනුවෙන් ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පු 2,000 ලබාදීමේ වැඩසටහනක් රත්නපුර නගර සභා පිටියේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීම.

අගෝස්තු 17

මොනරාගල, දෙව්පුදගම ගම්මානයේ දීද නිවාස 52ක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීම.

අගෝස්තු 18

දෙණියාය, පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී ඉඩම් ඔප්පු 1,000 ක් ප්‍රදානය කිරීම.

අගෝස්තු 19

කෑගල්ල නිදහස් මාවතේ දී ඉඩම් ඔප්පු 2,500 ක් ප්‍රදානය කිරීම.

අගෝස්තු 20

20 වෙනි දින උපාධිධාරීන් 4,130 දෙනෙකු රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය අරලියගහ මන්දිරයේ දී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කිරීමටද නියමිතය.

අගෝස්තු 21

බද්දේගම මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඉඩම් ඔප්පු 4,000 ක් ද ලබාදීමට නියමිතය.