උදාගම්මාන ඉලක්කය දිනන හැටි ඇමැති සජිත් පහදයි

 ඡායාරූපය:

උදාගම්මාන ඉලක්කය දිනන හැටි ඇමැති සජිත් පහදයි

අද රටේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ දෙපිරිසක් සිටින බවත් එක් පිරිසක් අද ජනාධිපතිවරණ හා මහමැතිවරණ පිළිබඳවත් අනික් පිරිස රටේ උදා ගම්මාන කීයක් ඉදිවනවාද යන්න කතා කරන බවත් පාලකයින් ජීවත් කරවන යුගයක් නොව රටේ පොදු ජනතාව ජීවත් කරවන යුගයක් ඇති කිරීම යහපාලන රජයේ පැතුම බවත් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිවූ "තට්චනාපුරම්" හා "කෛලායපුරම්" යන 99 වැනි හා 100 වැනි උදා ගම්මාන ජනතා අයිතියට පත් කිරීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සවයේදී පසුගියදා අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.

අද මෙරට නිවාස සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයට අමරණීය දිනයක්. එයට හේතුව වන්නේ පසුගිය මහ මැතිවරණයෙන් පසුව යහපාලන රජය ආරම්භ කළ ‘යළි පිබිදුණු උදා ගම්මාන’ වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ 99 සහ 100 වැනි ආදර්ශ ගම්මාන අද දින ජනතා අයිතියට පත්වීමයි. ඒ "තට්චනාපුරම්" හා "කෛලායපුරම්" යන උදා ගම්මානයි. මෙම ගම්මාන නැගෙනහිර පළාතේ, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ, නගර හා කඩවත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාංගායුත්තු ප්‍රදේශයේ ඉදිකර තිබෙනවා.

මේ වන විට අප සතියට උදා ගම්මාන තුනක් ජනතා අයිතියට පත් කරමින් සිටිනවා. අද වන විට දිවයින පුරා උදා ගම්මාන 964 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙනවා. අපේ ඉලක්කය වන්නේ ලබන වසරේ දෙසැම්බර් මස 31 වනදා වන විට උදා ගම්මාන 2,500 ක් රට පුරා ඉදි කිරීමයි. ඒ සඳහා තව ගම්මාන 1,536 ක් අප ඉදිකළ යුතුයි. අපට ඉතිරිව ඇත්තේ දින 520 ක් පමණයි. අපේ ඉලක්කයට යාම සඳහා දිනපතා උදා ගම්මාන තුනකවත් වැඩ ආරම්භ කළ යුතුයි.

අගෝස්තු මාසයේ සිට අප සතියට උදා ගම්මාන 4 ක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. අප කෙසේ හෝ ඉදිරියේදී ගම්මාන 2,500 කප් එකත් ලබා ගන්නවා. පසුව ගම්මාන 5,000 කප් එක සහ ගම්මාන 10,000 කප් එකත් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඊළග ජනාධිපතිවරණයේ සහ මහ මැතිවරණයේ කප් එකත් අපි ලබා ගන්නා බව මා සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා.

මාතෘකා