ලංකාවේ කළු ආර්ථිකයට එරෙහිව නීති තද කළ යුතුයි - ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමති

 ඡායාරූපය:

ලංකාවේ කළු ආර්ථිකයට එරෙහිව නීති තද කළ යුතුයි - ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමති

කළු ආර්ථිකය ක්‍රියාත්මක වන රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද නම් කර ඇතත්, එය වැළැක්වීම සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක වන නීති දැඩි කළ යුතු බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ‘රැසට’ පැවසීය.
නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා මේ බව පැවසුවේ අන්තර් රාජ්‍ය මූල්‍ය ක්‍රියාමාර්ග කාර්ය සාධක බළකාය නිකුත් කර ඇති වාර්තාවක් සම්බන්ධයෙන් මතය විමසීමේදීය.
එම වාර්තාවට අනුව කළු ආර්ථිකය ක්‍රියාත්මක වන රටවල් අතර ලංකාව ඉදිරියෙන්ම සිටී.
බොස්නියා, හර්සගෝවිනා, උතුරු කොරියාව, ට්‍රිනිඩෑඩ්, ඉතියෝපියාව, ඉරානය, ඉරාකය, සිරියාව, ටියුනීසියාව, මැකාව, යේමනය, ටොබාගෝ මේ ලැයිස්තුවේ ඇති සෙසු රටවල්ය. කළු   ආර්ථිකය සුජාත ආර්ථිකයක් බවට පත් කිරීම සඳහා නව නීති සම්පාදනය කිරීම ජාත්‍යන්තර සම්මුතියකි. මෑත කාලයෙහි ලංකාවේද මීට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කෙරිණි.

 

 

[තිඹිරියාගම බණ්ඩාර]

මාතෘකා