ඥානසාර හිමි නිදහස්

 ඡායාරූපය:

ඥානසාර හිමි නිදහස්

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ වරදට සය වසරක සිරදඬුවම් විඳිමින් සිටි ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි ජනාධිපතිවරයාගේ සමාව මත ඊයේ (23) පස්වරුවේ බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් කෙරිණි.

මාතෘකා