වසර 41කට පසු

 ඡායාරූපය:

වසර 41කට පසු

යාපනය සහ චෙන්නායි අතර වාණිජ ගුවන් ගමන් නැවත අරඹමින් 'Alliance Air' පළමු ගුවන් යානය ඊයේ (11) යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළට ළඟා වූ අවස්ථාව.

මාතෘකා