වීර්යය

 ඡායාරූපය:

වීර්යය

අතින් පදින ට්‍රයිසිකලයකින් රට වටා ගොස් ලෝක වාර්තාවක් තැබීමට වව්නියාවේ පදිංචි විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයෙකු වන මකින් මොහොමඩ් අලි මහතා උත්සාහයක නිරත වෙයි. පසුගිය පළමු වන දින යාපනයෙන් ගමන් ආරම්භ කළ ඔහු ඊයේ (03) හලාවත නගරය පසු කරමින් කොළඹ බලා ගමන් ගන්නා අයුරු රැස කැමරාවේ මෙසේ සටහන් විය.

මාතෘකා