ෆාහියන් හිමියන්ගේ ධර්ම ගවේෂණ චාරිකාවට 1620 වසක් සැපිරීම වෙනුවෙන්

 ඡායාරූපය:

ෆාහියන් හිමියන්ගේ ධර්ම ගවේෂණ චාරිකාවට 1620 වසක් සැපිරීම වෙනුවෙන්

ෆාහියන් හිමියන්ගේ ධර්ම ගවේෂණ චාරිකාවට 1620 වසක් සැපිරීම වෙනුවෙන් පැවැත්වුණු 'ෆාහියන් දේශාටනය හා මුහුදු සේද මාර්ගය' පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණයේ සමාරම්භක අවස්ථාව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (28) පෙරවරුවේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මේ අවස්ථාව සඳහා අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස සහ කථානායක කරු ජයසූරිය යන මහත්වරු ජනාධිපතිවරයා සමඟ සහභාගී වූ අවස්ථාව.

මාතෘකා