හැඳුනුම

 ඡායාරූපය:

හැඳුනුම

පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව අතුරුදන් වී සිටින, දේව මෙහෙයට සහභාගි වූ සිය මව සොයා ඊයේ (22) කොළඹ පොලිස් මෘත ශරීරාගාරය අභියසට පැමිණි දරුවන්, මව පිළිබඳව හෝඩුවාවක් නොවූ තැන මව අවසන් වරට ඇඳ සිටි ඇඳුමේ ඡායාරූපයක් රැගෙනවිත් තිබුණේ ඒ ඔස්සේ හෝ හෝඩුවාවක් බලාපොරොත්තුවෙනි.

මාතෘකා