කලණ‍ ප්‍රේමය

 ඡායාරූපය:

කලණ‍ ප්‍රේමය

දෙවිනුවර ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලයේ කලණ හස්තියාගේ පා විලංගු නිසා ඇතිව තිබූ දරුණු තුවාලය හේතුවෙන් හස්තියාගේ ජීවිතය තර්ජනයට ලක්ව තිබුණි. මේ පිළිබඳව මාධ්‍ය අවධානයට ලක් කිරීමට මාධ්‍යවේදී දයා නෙත්තසිංහ මහතා කළ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කලණට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීමට පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ වෛද්‍යවරු කටයුතු කළෝය. අවශ්‍ය විවේකය ලබා දීම සඳහා රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයට කලණ ගෙන ගිය අතර එහිදී නාවා, ආහාර ලබාදීමෙන් අනතුරුව සෆාරි උද්‍යානයේ නිදැල්ලේ සිටි ඇත් ගහනය සමඟ මුසු වීමේ අවස්ථාව කලණට ලැබිණි.

සෆාරි උද්‍යානයේ සිටින කාන්ති, ඉසිර ඇතුළු ඇතින්නියන් විසින් කලණ හස්තියාට සෙනෙහස දැක්වූ සොඳුරු දසුන

දයා නෙත්තසිංහ මාධ්‍යවේදියාගේ කැමරා ඇසට මෙසේ ලක් විය.

මාතෘකා