එන්න අකමැති ක්‍රීඩකයන්ට පීපීඑල් තහනම් කරන්න - සයීඩ් අජ්මාල්

 ඡායාරූපය:

එන්න අකමැති ක්‍රීඩකයන්ට පීපීඑල් තහනම් කරන්න - සයීඩ් අජ්මාල්

පාකිස්තානයට එන්නට අකමැත්ත දක්වන ක්‍රීඩකයන්ට එරට සංවිධානය කරන ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී අවස්ථාවක් ලබානොදිය යුතු බව පාකිස්තානයේ හිටපු ක්‍රීඩ සයීඩ් අජ්මාල් යෝජනා කරයි. තවත් හිටපු ක්‍රීඩකයෙක් වන ෆයිසාල් ඉක්බාල් ද එම අදහස සනාථ කර තිබේ.

පාකිස්තානය සමඟ එරට පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරග සංචාරය ප්‍රතික්ෂේප කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් දස දෙනා පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් පාකිස්තානයේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

මාතෘකා