තරුණ සේවා - රූපවාහිනී ආරාධිත ‘‘සුපර් ලීග්’’ වොලිබෝල් තරගාවලිය

තරුණ සේවා - රූපවාහිනී ආරාධිත ‘‘සුපර් ලීග්’’ වොලිබෝල් තරගාවලිය

යුද හා නාවික හමුදා ශූරතා දිනති

තරුණ සේවා - රූපවාහිණී ආරාධිත ‘‘සුපර් ලීග්’’ වොලිබෝල් තරගාවලියේ පිරිමි අංශයේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට යුද හමුදා කණ්ඩායම සමත් විය. තරගාවලියේ කාන්තා ශූරතාව හිමි වූයේ නාවික හමුදා කාන්තා කණ්ඩායමටයි.

අවසන් තරගයේදී යුදු හමුදා කණ්ඩායම විසින් ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම තරග වට 3-2කින් පරාජය කළේය. ලකුණු තත්ත්වය 25/16, 22/25, 26/28, 25/19 සහ 18/16ක් ලෙස සටහන් විණි.

කාන්තා අවසන් තරගයේදී නාවික හමුදා කණ්ඩායම අතින් ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම පරාජයට පත්වුණේ තරග වට 3-1ක් ලෙසිනි. එහිදී ලකුණු පුවරුව දිස් වූයේ 25/13, 25/19, 24/26 සහ 25/16ක් වශයෙනි.

මෙවර පිරිමි අභියෝග ශූරතාව කෑගල්ල රන්තරු යෞවන සමාජය හිමි කරගත්තේය. අවසන් තරගයේදී ගම්පහ දිලෙන තරු යෞවන සමාජ පිල තරග වට 3-1ක් ලෙස පරාජය කිරීමට රන්තරු ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. ලකුණු සටහන දැක්වුණේ 26/24, 21/25, 25/16 සහ 25/23ක් ලෙසය.

කාන්තා අභයෝග ශූරතාව හිමි වූයේ පුත්තලම රතනපාල යෞවන සමාජ කණ්ඩායමටය. තරග වට 3-0කින් ඔවුන් අතින් අවසන් තරගයේදී පරාජය වූයේ හම්බන්තොට පුබුදු-විජයබා යෞවන සමාජයයි. ඒ ලකුණු 25/06, 25/09 සහ 25/19ක් වශයෙනි.

සුපිරි ලීග් ශූරතා - දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව - කවිෂා ලක්ෂානි පෙරේරා (නාවික හමුදාව), දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා - ලක්ෂාන් කැලණියගේ (යුද හමුදාව)

අභියෝග ශූරතා - දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව - ඒ.එස්. සෙව්මිණි (පුත්තලම රතනපාල), දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා - සචින්ත රවිෂාන් ගුණරත්න (කෑගල්ල රන්තරු)

මාතෘකා